El proveïment d’aigua i el sanejament d’aigües residuals són serveis públics bàsics que, entre altres coses contribueixen a l’exercici de drets humans fonamentals reconeguts per l’Organització de Nacions Unides (ONU). Aquest caràcter fonamental s’ha vist reforçat durant l’estat d’alarma decretat pel govern d’Espanya per frenar l’expansió del coronavirus al establir que “els serveis d’aigua i sanejament d’aigües residuals passen a ser serveis essencials per garantir els nivells de salubritat i higiene”.

Els drets humans queden plenament garantits quan la gestió és pública i no està condicionada pels interessos mercantilistes que imposa el mercat. Així ha estat reconegut en un recent informe de Nacions Unides dirigit per Léo Heller, relator especial de el dret humà a l’aigua en el qual s’afirma que “existeixen riscos específics per a gaudir dels drets humans a l’aigua i al sanejament en els casos de privatització “.

La gestió pública de l’abastament i sanejament és la forma majoritària que utilitzen els països de la Unió Europea per a la prestació d’aquests serveis. L’estat espanyol és un dels pocs en què la gestió privada encara és la forma majoritària de prestació d’aquests serveis en contra de les tendències marcades pels seus socis europeus.

La realitat de la gestió de l’aigua a la Comunitat Valenciana, és que el servei d’abastament i sanejament està en mans privades en més d’un 95% (concessions directes i empreses mixtes), conseqüència de la febre privatitzadora del Partit Popular i la seua clara aposta per la gestió privada, a la que els governs del Botànic encara no han posat fre.

La gestió pública dels serveis bàsics és una exigència que s’ha manifestat, si cap, amb més força durant la crisi sanitària que ara patim. Els Estats Europeus i en particular l’Espanyol han estat conscients el paper vital que exerceixen els serveis de proveïment i sanejament per a la salut de les persones i el funcionament de la societat, d’aquí la necessitat de protegir-los dels interessos mercantilistes.

La societat valenciana, el pobles i ciutats del nostre País, necessitem urgentment recuperar la gestió pública de l’aigua, mitjançant una remunicipalització d’aquest servei essencial.

Tornar a fer d’EGEVASA una empresa 100% pública, recuperant el seu esperit fundacional, és una oportunitat per a disposar d’un instrument públic de suport tècnic i de gestió als municipis que volen millorar els serveis d’abastament i de sanejament recuperant la gestió directa, tot contribuint a la correcció dels desequilibris generats per la situació de oligopoli de fet en el mapa de concessions de la província de València. D’aquesta manera es donaria compliment als acords assolits pels partits que van signar el Pacte de Botànic de: “continuar treballant en la recuperació dels serveis públics privatitzats , reforçar les estructures i entitats públiques en el Cicle Urbà de l’Aigua i assessorar els municipis per millorar la seva gestió.”

Des de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública entenem que una EGEVASA pública 100% seria l’instrument per fer possible aquesta política de garantir el dret humà a l’aigua i la gestió pública de l’abastament i el sanejament.

*La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica, està formada per Acció Ecologista-Agró, Confederació d’Associacions de Veïns CAVE-COVA, CCOO, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, H2O Paterna, Heterodòxia Castelló, No als Tractats Desiguals, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, Unió de Llauradors i Ramaders i Xúquer Viu.

Antecedents d’EGEVASA

El 1988 es crea per la Diputació de València, l’Empresa General Valenciana de l’Aigua (EGEVASA) amb capital 100% públic amb l’objectiu de “portar a terme els serveis i activitats relatives a la gestió del cicle integral de l’aigua, així com l’execució d’obres i instal·lacions relacionades amb ell”. Durant els primers anys de la seua existència EGEVASA va ser un referent de la gestió del cicle de l’aigua (abastiment d’aigua potable i depuració de residuals) pel seu recolzament als municipis, especialment als menuts.

El menyspreu pel valor del que és públic juntament amb l’interès desencadenat a la fi dels anys noranta pel control empresarial de la gestió de l’aigua en els municipis valencians va precipitar la privatització d’EGEVASA a favor de l’actual GLOBAL OMNIUM. En l’any 1995 el PP accedeix a la Presidència de la Diputació de València i la seua gestió desastrosa d’EGEVASA la porta a una situació de descontrol absolut. Les despeses generals de l’empresa es disparen per la contractació massiva de personal adepte al partit. A juliol de 1998, la sort de l’empresa estava decidida. Es redacta el plec per al concurs de privatització del 49% de les accions i es privatitza EGEVASA. Una vegada privatitzada EGEVASA, després d’uns anys en mans de LUBASA-FACSA -Banc de València, acaba en mans de Aguas de Valencia S.A. (ara rebatejada com a Global Omnium).

En els vint anys transcorreguts, l’interès mercantilista ha prevalgut sobre el públic i la gestió dels seus responsables ha llançat massa ombres sobre les pràctiques realitzades i la seua legalitat. Aquí hi ha la qüestionada legalitat d’alguns convenis interadministratius, el cas d’Aigües de Calp, o el vergonyós procés penal per suborn que encara està pendent de judici en els tribunals que podria fins i tot condicionar la viabilitat de l’empresa.

Des de la privatització, i encara que el Plec de privatització indica que la titularitat del servei del cicle integral de l’aigua de la Diputació continua sent d’aquesta, que la supervisió d’EGEVASA correspon a la Diputació i que les tarifes les ha de fixar ella, el ben cert és que el control per part de la Diputació de València ha anat disminuint fins a ser pràcticament inexistent.

Reivindiquem per tant una EGEVASA 100% pública, transparent, amb participació pública i sense altre objectiu que el servei públic.

La Comisión de Precios regional ha acordado el 17 de diciembre una Resolución desestimatoria a la solicitud de autorización del Ayuntamiento de La Adrada para subir los precios del agua poniendo fin al procedimiento de autorización de tarifas para esta polémica ordenanza. La Comisión deniega en dicho Informe la autorización por falta de documentación suficiente que sustente la subida de las tarifas del agua de La Adrada. Recordemos que este incremento de precios incluía en conjunto una subida anual por revalorización del contrato con la empresa suministradora más los costes de la piscina municipal.

Ya son dos instituciones oficiales de la Junta de Castilla y León, tanto el Defensor del Pueblo como la Comisión Regional de Precios, las que desautorizan al Ayuntamiento de La Adrada. Según el espacio vecinal de La Adrada, el Consistorio ha optado por una huida hacia adelante manteniendo parcialmente la ordenanza declarada nula de pleno derecho por Resolución del Procurador del Común y desautorizada ahora por la Comisión de Precios, llevando a sus ciudadanos a un limbo jurídico insostenible con una revocación parcial de la ordenanza. Según la normativa que regula las subidas en el abastecimiento de agua cuando existe una empresa concesionaria del servicio, el Decreto 29/2007 de 22 de marzo, cualquier incremento de tarifas, antes de ser pasadas al cobro, ha de pasar previamente por la autorización de los precios por la Comisión.

La plataforma vecinal, vinculando la gestión del agua a los criterios normativos de este derecho humano como son la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, espera de su Ayuntamiento que conteste a los recursos que han ido presentando los vecinos, incluyendo las solicitudes de información sobre los informes económicos de la subida, los recursos de nulidad y las reclamaciones a la anulación parcial. Ante el silencio reiterado de su ayuntamiento, el espacio vecinal de La Adrada se plantea proponer al conjunto de la ciudadanía una acción ante el Comisionado de Transparencia.

En su comunicado, el espacio vecinal vuelve  a pedir a la Corporación Municipal que acepte la Resolución del Procurador del Común en el nuevo plazo establecido por el Alto Magistrado que vence el 30 de diciembre, lo que supone la anulación de la ordenanza del agua y la aprobación de una nueva con todos los derechos y garantías para los vecinos. Por último, reflexionan sobre “la falta de respuesta a las legítimas pretensiones de los ciudadanos” a los servicios esenciales como es el servicio de abastecimiento de agua por parte de las administraciones locales. “Esta inactividad municipal” supone “un daño evidente para el conjunto de la administración, ya que ello causa una gradual pérdida de confianza en su Ayuntamiento, en los funcionarios, en los políticos” y en las instituciones. [Cita extraída de la Resolución del Procurador del Común 26/11/2020 aceptada, pero incumplida por parte del Ayuntamiento de La Adrada, pág. 2, párrafo 5º].

22 de diciembre de 2020

 • Representantes de diez grupos políticos del Congreso suscriben las medidas propuestas y exigen a la ministra Teresa Ribera la protección de todas las familias vulnerables.
 • Numerosas entidades sociales reclaman la implementación del principio de precaución, un periodo de carencia sin cortes de suministro de agua, luz y gas y la redefinición de la figura de consumidor vulnerable.

Madrid, 17 de diciembre de 2020

A las puertas del invierno y en plena pandemia, numerosas entidades sociales han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el exterior del Congreso de los Diputados, y ante los recientes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir los desahucios y garantizar los suministros a las familias vulnerables, las portavoces de los movimientos ciudadanos han presentado tres medidas de urgencia, que protegerían al conjunto de familias que sufren la pobreza energética y el riesgo de corte:

 1. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
 1. La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.
 1. La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.

En este sentido, se ha incidido en que el derecho a una vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a la vivienda, a la salud, al agua potable y al saneamiento, así como a la disponibilidad de servicios básicos como la luz y el gas. Por tanto, la exigencia de prohibición de cortes de suministro debe necesariamente abarcar el agua, la electricidad y el gas, así como los desahucios.

Coincidiendo con la rueda de prensa, esta semana se han conocido diferentes noticias relacionadas con esta problemática. Según las informaciones aparecidas en distintos medios, se calcula que solo entre octubre y noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de suministro en todo el Estado.

Como respuesta, el Gobierno anunció el pasado martes tras la reunión del Consejo de Ministros la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS), con aportaciones de las compañías, que permitiría reducir la factura eléctrica al menos un 13 % en el plazo de cinco años. A su vez, la portavoz María Jesús Montero adelantó que el Ministerio de Ribera estaba trabajando en una disposición adicional que se añadiría a alguno de los próximos reales decretos-ley impulsados por el Ejecutivo en la que se garantizaría literalmente “que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte de los suministros”.

A pesar de las buenas intenciones, en el pasado se ha visto cómo la mayoría de medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, porque circunscriben la protección exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico o porque no tienen en cuenta la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética (titularidad del suministro, desconocimiento de los mecanismos de protección, trampas de las compañías, etc.).

Las medidas que provienen de las entidades que día tras día trabajan directamente con las familias afectadas son, a juicio de estas organizaciones, las más efectivas para hacer frente a la situación y garantizar de este modo los derechos básicos de toda la ciudadanía, particularmente la más vulnerabilizada. Es necesario que las medidas excepcionales que ahora se tomen se consoliden y tornen en normales después de la crisis sanitaria mediante las oportunas iniciativas legislativas. También reclaman al Gobierno que concrete los procedimientos que propone para afrontar las deudas acumuladas durante la pandemia que, en todo caso, deberán tener en cuenta criterios de equidad y asequibilidad. El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública (RAP).

A su vez, ha contado con el apoyo de los siguientes grupos con representación parlamentaria:

 • Unidas Podemos
 • Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
 • Junts per Catalunya-Junts
 • En Comú Podem-Guanyem el Canvi
 • Euskal Herria Bildu
 • Más País-Equo
 • CUP-Per la ruptura
 • Nueva Canarias-Coalición Canaria
 • Bloque Nacionalista Galego
 • Més Compromís

El documento presentado hoy es una prueba más de que las medidas propuestas son viables y cuentan con un amplio apoyo. El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no pueden seguir retrasando la protección de todas las familias españolas frente al corte. Por último, las organizaciones consideran que, tal y como se afirma en el manifiesto, no hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos y exigen que se ponga fin a los cortes de suministros.

Aigua és Vida

Alianza contra la Pobreza Energética

Coordinadora de vivienda de Madrid

Ecologistas en acción

Enginyeria Sense Fronteres

Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético

Red Agua Pública

Se presenta una propuesta con tres medidas concretas para garantizar los suministros de agua, luz y gas en plena pandemia y estado de alarma, que apoyan grupos con representación parlamentaria en el Congreso.

 • Jueves 17 de diciembre de 2020.
 • 12:30.
 • Congreso de los Diputados (en la puerta), Carrera de S. Jerónimo, s/n, Madrid.

Mañana jueves 17 de diciembre organizaciones ciudadanas, preocupadas por la desprotección de las familias en situación de vulnerabilidad que se están enfrentando a cortes de suministros, y ante las últimas noticias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre las medidas insuficientes que se pretenden implementar, piden apoyo a los diferentes grupos políticos del Congreso. Presentamos en rueda de prensa ante el Congreso de los Diputados una propuesta con tres medidas clave para prohibir los cortes de suministros a nivel Estatal.

La propuesta la apoyan y la firman mañana jueves los siguientes grupos políticos del Congreso: Unidas Podemos (Podemos-IU), Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes (ERC-Sobiranistes), En Comú Podem-Guanyem el Canvi, Junts per Catalunya-Junts (JxCAT-JUNTS), Más País-Equo, Euskal Herria Bildu (EH Bildu), Candidatura d’Unitat Popular-Per la Ruptura (CUP-PR), Més Compromís, Coalición Canaria-Nueva Canarias (CCa-PNC-NC) y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

En la rueda de prensa se contará con la presencia de Pablo Echenique (Unidas Podemos), Maria Dantas/Gabriel Rufián (ERC), Gerardo Pisarello (En Comú Podem), Inés Sabanés/Íñigo Errejón (Más País/Equo), Oscar Matute (EH Bildu), Joan Baldoví (Més Compromís), Ana Oramas (Coalición Canaria), Nestor Rego (BNG) y representantes de JuntsxCAT y CUP.

La propuesta presentada es una iniciativa de Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública.

Contactos prensa:

Atención a medios: Daniel López 699 300 65

Portavoces:

María Campuzano 647 079 507 (Alianza contra la Pobreza Energética)

Paca Blanco 633 328 956 (Ecologistas en Acción y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético)

Miriam Planas 625 056 699 (Red Agua Pública y Plataforma Aigua és Vida)

Posteado por: redagua | 10 diciembre 2020

10 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

EL AGUA PRE-VACUNA PARA TODOS

Mesa Social del Agua de Andalucía

La Mesa social cree que la lucha colectiva contra el COVIB-19 es una oportunidad para potenciar y mejorar los modelos de gestión del agua y el saneamiento.

Es urgente la puesta en marcha de la Ley andaluza de medidas frente al cambio climático esta ley, que muy oportunamente relaciona el Derecho Humano al Agua con el cambio climático y la salud de los ecosistemas acuáticos, de los que dependen la garantía y la calidad de los recursos.

La Mesa Social cree necesario avanzar en la legislación y garantizar por ley el acceso al menos a un mínimo vital, tal como hacen muchos operadores públicos andaluces como Emasesa, Emproacsa, Aguas de Cádiz, Giahsa, Medina Global o Emacsa.

El COVIB-19 está teniendo en Andalucía un fuerte impacto sanitario, un impacto económico y un fuerte impacto social. Covid-19 genera miedo e incertidumbre. Un antídoto a esta incertidumbre, sin duda, han sido los servicios públicos. Los servicios públicos de agua y saneamiento han sido una pre-vacuna proporcionando a lo largo de estos meses a todos los hogares un agua sana y segura.

Naciones Unidas establece el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos. Por ello, todos los Gobiernos e instituciones están obligados a garantizar el acceso universal a estos derechos, prestando especial atención a los grupos más vulnerables. El COVIB-19 está aumentando exponencialmente el número de personas en situación de vulnerabilidad, por lo que es más necesario y urgente garantizar el acceso universal al agua, al saneamiento y a una higiene adecuada para frenar contagios y acabar con la pandemia.  Por eso las organizaciones sociales agrupadas en la Mesa Social del agua creemos que es urgente impulsar cambios normativos y legales para garantizar un mínimo vital.

Casi nadie ha cuestionado el acierto del Gobierno español, al acompañar las duras medidas de confinamiento con el correspondiente escudo social, que incluía la prohibición de cortes de agua.  Sin embargo, una vez pasado el confinamiento, el Gobierno cedió a las presiones de determinados sectores empresariales que exigen poder cortar el agua a quienes no paguen, aunque se trate de familias empobrecidas y en riesgo de exclusión.

En este sentido la Mesa del Agua propone, tal como ya han solicitado más de 300 organizaciones de toda España, reactivar el escudo social con la prohibición de cortes de agua a familias en situación de pobreza (certificada en cada caso por los servicios sociales de los ayuntamientos). Además, la Mesa Social cree necesario avanzar en la legislación y garantizar por ley el acceso al menos a un mínimo vital, tal como hacen muchos operadores públicos andaluces como Emasesa, Emproacsa, Aguas de Cádiz, Giahsa, Medina Global o Emacsa, tanto en estos difíciles momentos como cuando consigamos superar la pandemia.

La Mesa Social señala que Andalucía es la única comunidad española que ya ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos para pagarlo. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada por el Parlamento andaluz hace ya dos años. Sin embargo, pese a que la pandemia ha evidenciado su urgencia, aún no se ha desarrollado. En este sentido la Mesa considera urgente la puesta en marcha de esta ley, que muy oportunamente relaciona el Derecho Humano al Agua con el cambio climático y la salud de los ecosistemas acuáticos, de los que dependen la garantía y la calidad de los recursos.

Pero la carencia de agua no solo amenaza en Andalucía a los que no la pueden pagar, sino a los que, aunque quieran pagarla, no tiene acceso a ella. En este caso están los miles de jornaleros inmigrantes que se hacinan sin ningún servicio en las infraviviendas de los territorios de la agricultura intensiva, para la que son imprescindibles.

Recientemente la relatoría de los derechos humanos el agua potable y al saneamiento ha presentado el  informe sobre los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, en el que se señala sin ambigüedades que la mercantilización del agua supone riesgos relevantes para el disfrute de los derechos humanos al agua y saneamiento. Muestra que el carácter monopolístico del sector y las consiguientes limitaciones de los procedimientos de reglamentación pueden amenazar los derechos humanos. Lo mismo ocurre cuando las empresas tratan de maximizar los beneficios en sus actividades. Uno de los principales riesgos que se abordan en el informe es la exacerbación de la desigualdad y la discriminación en la prestación de servicios.

La Mesa social cree que la lucha colectiva contra el COVIB-19 es una oportunidad para potenciar y mejorar los modelos de gestión del agua y el saneamiento. Por ello, en este Día Internacional de los Derechos Humanos, desde la Mesa Social lanzamos un llamamiento al gobierno andaluz, para que se hagan las modificaciones legales oportunas para asegurar la plena materialización del Derecho Humano al Agua en Andalucía.

Mesa Social del Agua de Andalucía: CCOO, COAG, UPA, AEOPAS, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO, Ecologistas en Acción, Fundación SAVIA, Fundación NCA, Red Andaluza de la NCA.

“La pandemia de COVID-19 y los derechos humanos al agua y el saneamiento” 1

Este año celebramos el Día Mundial de los Inodoros en medio de la pandemia de COVID-19, que pone de relieve la necesidad vital de garantizar el acceso al agua y el saneamiento, en particular a las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables. Hay quien dice que estamos viviendo en la “nueva normalidad”, con la pandemia de COVID-19 cambiando ciertas formas de vida. Sin embargo, para muchas personas, estamos viviendo en un momento de crisis debido a las graves consecuencias de la pandemia COVID-19, que pone en riesgo nuestro sustento. Para muchas mujeres que viven en la pobreza, la falta de acceso al agua y al saneamiento las expone a riesgos de violencia de género y pone en peligro su salud sexual y reproductiva.

Se nos recuerda que una forma de prevenir la propagación del virus es practicar una higiene personal adecuada lavándonos las manos con agua y jabón. “Lavarse las manos con frecuencia” es una simple rutina diaria para muchas personas, pero es un privilegio y un lujo para quienes no tienen servicios adecuados de agua y saneamiento y para quienes se enfrentan a la irónica decisión de beber agua o utilizarla para lavarse las manos.

Como expertos y expertas en derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento, una vez más, a los gobiernos de todo el mundo para que apliquen o restablezcan la política de prohibir los cortes de agua y otros suministros básicos y para que garanticen un nivel mínimo vital de agua y de suministros básicos esenciales a quienes tienen dificultades para pagar esos servicios y suministros.

Recordamos que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como derechos humanos en su resolución 64/292 de 2010 y en resoluciones posteriores en el último decenio. En 2020, año en que se cumple el décimo aniversario de ese reconocimiento internacional, recordamos a todos los gobiernos, también a los gobiernos locales y subnacionales su compromiso y su obligación en materia de derechos humanos de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos al agua y el saneamiento, prestando especial atención a las personas, familias y comunidades en situaciones más vulnerables, incluidos los grupos que sufren discriminación racial y étnica.

Subrayamos que a quien más afecta la pandemia de COVID-19 es a las comunidades más pobres, en particular algunos pueblos indígenas, minorías y comunidades rurales empobrecidas, así como las personas que viven en condiciones de hacinamiento y con dificultades para acceder a servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene en los campamentos de refugiados y desplazados internos, asentamientos informales o alojamiento temporal de trabajadores y trabajadoras migrantes, entre otros. Por otra parte, estas personas se ven obligadas a salir todos los días para ganarse la vida, a menudo viajando en transportes públicos abarrotados, lo que multiplica los riesgos de contagio. Las necesidades específicas de las personas de edad, que son las más vulnerables en caso de infección, se han visto especialmente exacerbadas por la pandemia, sobre todo en el caso de las personas que viven solas, en residencias de la tercera edad o que necesitan asistencia. En este contexto, en el que la pobreza y la desigualdad crecen cada vez más, es necesario y urgente garantizar el acceso universal al agua y el saneamiento, ante todo porque son derechos humanos, y también porque son esenciales para lograr una higiene adecuada que permita frenar las infecciones y combatir la pandemia.

El 23 de marzo de 2020, el ex Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Sr. Léo Heller, junto con otros Relatores Especiales de las Naciones Unidas, hizo un llamamiento conjunto a todos los gobiernos para que prohibieran inmediatamente los cortes de agua a quienes no pueden pagar las facturas de agua. Observamos con satisfacción que, tras el llamamiento conjunto, muchos gobiernos establecieron medidas de protección social que prohibían la desconexión del agua como parte de las medidas políticas para luchar contra la pandemia, en particular durante el confinamiento. Sin embargo, con el tiempo, en muchos países esa medida de protección que protegía a las personas en situación vulnerable se ha flexibilizado o se ha levantado, a pesar de que la pandemia sigue siendo más activa que nunca, sin que se disponga todavía de una vacuna eficaz. Incluso cuando se disponga de una vacuna, que difícilmente será de acceso universal, el acceso garantizado al agua potable y el saneamiento para todos seguirá siendo esencial para combatir el virus.

Deseamos subrayar que la pandemia de COVID-19 sigue presente y que su impacto no sólo sigue siendo devastador para la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo, sino que también sigue aumentando la pobreza y la vulnerabilidad de millones de personas. Muchos países siguen permitiendo que se desconecte el agua cuando los hogares no pueden pagar las facturas de agua. Otros países todavía no han considerado la posibilidad de volver a conectar los servicios de agua a los hogares cuya agua había sido cortada antes de la pandemia. En muchos casos, la falta de instalaciones de higiene resultante de servicios de agua y saneamiento inadecuados e insuficientes en las cárceles, centros de detención, escuelas y otras instalaciones educativas sigue siendo trágica. La situación de las personas sin hogar es aún más devastadora. Además, observamos con preocupación que esta emergencia sanitaria mundial ha hecho que se agudicen las disparidades existentes causadas por la discriminación sistémica y estructural, las políticas y las prácticas que han afectado de forma rutinaria al acceso de la población marginada al agua y el saneamiento y a la seguridad alimentaria.
Las repercusiones son particularmente graves para las mujeres y las niñas, en lo que respecta a sus necesidades específicas de higiene durante la menstruación y su mayor riesgo de sufrir violencia sexual, a pesar de que a menudo son las mujeres las que se ocupan de las familias y las niñas las que recogen el agua para su familia. De hecho, las mujeres y las niñas corren el mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de género, incluida la violación, en los retretes y las instalaciones de agua e higiene y sus alrededores, especialmente en los espacios públicos y compartidos. Además, junto con la falta de instalaciones de higiene y servicios de saneamiento accesibles, afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad en todo el mundo. La obligación legal de realizar “ajustes razonables” y ofrecer servicios personalizados incluye el derecho de asistencia para las “actividades de la vida diaria”, que incluyen el uso de baños y el acceso al agua potable para las personas con discapacidad. Las personas de edad también siguen viéndose afectadas de manera desproporcionada en este contexto, incluidas las personas de edad con discapacidades y las mujeres de edad.

Mediante este llamamiento conjunto lanzado en el Día Mundial del Retrete, instamos a los gobiernos, así como a los gobiernos locales y subnacionales, a que prohíban la desconexión del servicio de agua a las personas en situaciones vulnerables, dando prioridad al acceso universal al agua y el saneamiento, como derechos humanos.2 Hacemos un llamamiento para que la vida de las personas y sus medios de subsistencia se sitúen por encima de los beneficios y ganancias que buscan los agentes privados que gestionan estos servicios, ya sean públicos o privados. Por último, destacamos que, independientemente de la prevalencia de la pandemia de COVID-19 o de otras emergencias de salud pública, la prohibición de desconectar el agua y los servicios básicos a las personas en situaciones vulnerables debe ampliarse de manera general. Reiteramos que debe garantizarse el núcleo mínimo de los derechos humanos al agua y el saneamiento en todo momento y en toda circunstancia. Recordamos además los compromisos mundiales contraídos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 3, relativo a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades, y el Objetivo 6, relativo a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas, sin discriminación por ningún motivo. Es necesario promover y aplicar urgentemente cambios normativos y de políticas que transformen la urgente necesidad que plantea la crisis de salud pública en garantías y salvaguardias para hacer efectivos los derechos humanos al agua y el saneamiento a fin de superar la pandemia.
La declaración ha sido firmada por los siguientes titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la ONU:

 • Sr. Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento
 • Sr. Gerard Quinn, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad
 • Sr. Yao Agbetse, Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana
 • Sra. Karima Bennoune, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales
 • Sr. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo
 • Sra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación
 • Sr. David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente
 • Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
 • Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación
 • Sra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
 • Sr. Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada
 • Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
 • Sra. Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos
 • Sr. Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán
 • Sr. Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías
 • Sra. Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad
 • Sr. Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos
 • Sra. E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
 • Sr. Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias
 • Sra. Elizabeth Broderick (Presidenta), Sra. Elena Dorothy Estrada-Tanck, Sra. Meskerem Geset Techane, Sra. Ivana RadačIć, Sra. Melissa Upreti (Vicepresidenta), Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas
 • Sr. Livingstone Sewanyana, Experto Independiente en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo

Traducción no oficial del original en inglés.

Véanse también las recomendaciones del Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada en su informe sobre la COVID-19, A/75/148, y las Notas de orientación de la COVID-19 sobre la protección de las personas residentes de los asentamientos informales y la protección de arrendatarios y los pagadores de hipotecas.

El Espacio Vecinal de La Adrada manifiesta su satisfacción, pero también su asombro al haber conocido que el pasado día 03/11/20 se publicaba en el B.O.P. de Ávila  una Resolución de la Alcaldía donde se revoca

parcialmente la subida del recibo del agua por ordenanza reguladora. En dicho “decreto” el propio alcalde, a vista del informe de la Secretaría y de la Ley de Procedimiento Administrativo, concede un plazo de 15 días hábiles para realizar alegaciones, teniendo en cuenta que, de no producirse reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobada la revocación del acto administrativo de referencia.

Por el bien de los vecinos, la plataforma vecinal no va a actuar ante semejante despropósito recomendando como sería debido la interposición de un recurso de reposición porque, comentan “…resulta obvio que un alcalde no tiene las competencias para anular una ordenanza, sino que corresponde al Pleno esa potestad” y manifiestan que plantear reclamaciones paralizaría la anulación de la subida y no es lo que desean para el resto de los convecinos.

La plataforma vecinal confía en que el Ayuntamiento aceptará la Resolución del Procurador Común anulando en sesión plenaria la anterior subida “nula de pleno derecho” por contener los gastos de la piscina municipal y que aprobará en el Pleno, órgano competente para ello,  la nueva ordenanza del agua realizando posteriormente la devolución de los importes cobrados de más con sus intereses.

En el espacio vecinal de La Adrada”- termina el comunicado- “permanecerán atentos a los incrementos en el recibo del agua que no estén debidamente justificados con informe económico y financiero mediante un estudio detallado de costes”, y recuerdan de nuevo a su Ayuntamiento “la necesidad de reconocer el servicio de abastecimiento del agua como un derecho humano en el que prime la participación ciudadana, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad social, económica, sanitaria  y su repercusión al mismo tiempo en el medio ambiente.”

En el Pleno de la Asamblea de Madrid del pasado 5 de noviembre se aprobó por unanimidad, una proposición no de ley, por la que, en consideración de la actual situación de emergencia sanitaria, se insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad a prohibir los cortes de agua en los hogares donde el Canal de Isabel II presta los servicios de abastecimiento; esta medida se mantendrá hasta el 31 de enero de 2021, con posibilidad de prolongarla si perdura la situación de emergencia sanitaria.

Esta iniciativa parlamentaria fue propuesta por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II (PCPCYII) a los grupos del Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos que, después de presentarla conjuntamente y debatirla en el Pleno, consiguieron el apoyo unánime de la Cámara.

La PCPCYII impulsó esta iniciativa con carácter de urgencia, debido a que las medidas relativas a la prohibición de cortes de suministros básicos (agua, gas y electricidad) en los hogares, incluidas en los Reales Decretos del 17 y 31 de marzo promulgados por el Gobierno en el contexto de la pandemia, finalizaron su vigencia el 30 de septiembre, sin que hayan sido renovados. Esta decisión permite que las empresas proveedoras de servicios básicos puedan eventualmente interrumpir los suministros en caso de impago, agravando las condiciones de vulnerabilidad de las familias que están soportando la crisis sanitaria con mayor crudeza, y conculcando el derecho humano al agua. Este problema es especialmente grave en la Comunidad de Madrid, donde la pandemia ya ha ocasionad0 un incremento significativo de la pobreza y de la exclusión social, ya que en 2019 era la que encabezaba la desigualdad en España, y en la que el 16,2% de la población estaba en condiciones de exclusión social (Informe Foessa 2019).

La PCPCYII se congratula por la medida adoptada por la Asamblea de Madrid, que consideramos indispensable desde el punto de vista social, pero también desde una perspectiva de salud pública. Consideramos que este es un primer paso positivo, pero insuficiente en la lucha por la justicia social y en la consolidación de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en nuestra Comunidad. Por ello manifestamos muestro compromiso de:

 • Exigir al Gobierno de España, que a través de un Real Decreto mantenga la prohibición de los cortes de suministros básicos (agua, gas y electricidad) a los hogares, al menos mientras dure la pandemia.
 • Conseguir que la prohibición de cortes del suministro de agua aprobada en la Asamblea de Madrid, en el ámbito de los servicios prestados por el Canal de Isabel II, se amplíe a todos los municipios de nuestra Comunidad, incluyendo los que gestionan de forma directa el servicio de aguas o los que han privatizado su gestión
 • Impulsar una campaña de sensibilización ciudadana e incidencia institucional, para que la Comunidad de Madrid y los municipios de su ámbito asuman los derechos humanos al agua y al saneamiento, en los términos definidos por Naciones Unidas, lo que supondrá, entre otros aspectos, la aprobación de una Ley que regule el suministro de agua mínimo vital que todos los ciudadanos tienen derecho a percibir y la prohibición de cortes de agua por impago debido a motivos económicos o de exclusión social.

Madrid, noviembre de 2020

 • El Gobierno central acordó hace más de un mes no prorrogar la moratoria de cortes de suministros en todos los hogares del Estado.
 • Las organizaciones han presentado un manifiesto donde exigen una rectificación inmediata y que el Gobierno de España apruebe cuanto antes una prórroga indefinida de la prohibición de cortes en el ámbito doméstico.

Más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales han querido expresar la importancia del acceso a los servicios básicos de agua, luz y gas, y han exigido al Gobierno del Estado la recuperación de la moratoria de cortes en pleno estado de alarma y pandemia mundial a través de un manifiesto.

Precisamente esta semana se hacían públicos los datos del incremento exponencial de los beneficiarios del bono social. Desde abril de 2018 hasta abril de 2020 se ha pasado de 449.267 hogares acogidos (para las organizaciones firmantes “una cifra ridícula”) a 1.311.662, es decir, un 191% más de beneficiarios. Pero desde abril de 2020, con la nueva vía de acceso al bono social, ha habido más de 200 hogares nuevos al día acogidos a esta medida. Estas cifras no hacen más que poner sobre la mesa el considerable aumento de familias en situación de pobreza energética a raíz de la pandemia.

Durante este mes de octubre las personas y familias que no han podido hacer frente a las facturas mientras estaba en vigor la moratoria han empezado a recibir cartas de aviso de corte por parte de las empresas de suministros básicos. Esta situación está generando una angustia enorme y un desamparo total en las personas en situación de vulnerabilidad. 

Las organizaciones firmantes reclaman al ejecutivo de Pedro Sánchez que, hasta que no se establezca de manera efectiva el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética, se prorrogue de forma indefinida la prohibición de cortes en el ámbito doméstico.

Han declarado: “No dejar a nadie atrás significa garantizar los suministros a todas las personas y a todas las familias en plena pandemia. No hay vivienda digna sin suministros. Exigimos hechos y derechos, no meras palabras.”  

El manifiesto se ha registrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ministerio de Fomento y Defensor del Pueblo. Este no es más que el primer paso para exigir una respuesta contundente por parte del gobierno para frenar los cortes de agua, luz y gas en el Estado español. Las organizaciones seguirán planeando acciones hasta que se tomen medidas  valientes que prioricen los intereses de las personas por encima de los beneficios de estas grandes empresas.
ManifiestoMoratoriaCortesSuministros_2020.pdf

Martes 10 de noviembre de 2020.

Hora: 17:30 h Duración: 1h 30min.

PRESENTACIÓN

El informe de Leo Heller sobre los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, rompe con la equidistancia imperante hasta ahora en el marco de los derechos humanos entre la gestión pública y la privada, y pone en evidencia los riesgos que la privatización supone para el disfrute de los derechos humanos, que son especialmente relevantes en el contexto actual en el que, como consecuencia de años de políticas neoliberales, los servicios públicos se encuentran muy debilitados cuando no prácticamente desmantelados. Esta situación se ha puesto en evidencia en la crisis sanitaria del COVID-19, durante la que se están agudizando las desigualdades sociales y la necesidad de servicios públicos se ha hecho más acuciante.

El informe se sitúa en una posición crítica ante la mercantilización de los servicios púbicos relacionados con derechos humanos, en tanto que excluye a los sectores sociales más empobrecidos y puede dar lugar a violaciones de derechos humanos. Este posicionamiento pone en la palestra el tema de la privatización en el contexto de los derechos humanos y abre un debate que ha llegado para quedarse.

El acto avanzando en el derecho al agua se inscribe en este debate.

PROGRAMA

Presentación y moderación: Miriam Planas, Aigua és Vida.

Presentación del Informe A 75/208 sobre Los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento: Leo Heller, ex Relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

Reflexiones desde los operadores públicos: Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS)

Reflexiones desde la ciudadanía: Gonzalo Marín, Red Agua Pública (RAP)

Clausura: Pedro Arrojo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

INSCRIPCIÓN EN: https://rb.gy/pcteyr

Older Posts »

Categorías